Yüzdeki Benler Nasıl Alınır?

Yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde bulunan benler her insanda görülen kahverengi veya siyah noktalardır. Bazı insanlarda vücudun birçok noktasında bulunan benler, bazı kişilerde oldukça az sayıda bulunabilir. Benler, bazı insanlara rahatsızlık verirken bazı insanlara da güzel bir görünüm kazandırabilir.

Benler, esasında vücudun normal hücrelerinde bulunan ve deriye renk veren melanosit isimli hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu parçalardır. Benler, iyi huylu tümör dokuları olarak da değerlendirilebilir. Benler, doğuştan veya sonraki dönemlerde oluşabilir. Benlerin karakteri ve büyüklüğü her insanda birbirinden farklıdır. Büyüklükleri birkaç milimden başlayarak büyüyebilir.

Benlerin tehlikeli olup olmadığını anlamak için ilk olarak benin analizinin yapılması gerekir. Konjenital adı verilen benler, genelde üzerinde kıl bulunan, kahverengi veya siyah renkte, homojen bir yapıda olmayan ve büyük benlerdir. Bu ben türüne doğumsal kıllı ben adı da verilir. Bu ben türleri en fazla risk barındıran benlerdir. Vücudu tehdit edebilecek bir yapıda olan bu benler, kanser olasılığı da taşır. Bununla birlikte doğuştan olmayıp sonradan çıkan benler de risk grubu altında değerlendirilebilir.

Bir benin alınabilmesi için tehlikeli olması gerekir. Bazı kişiler kendi isteklerinden dolayı da benlerini aldırabilir. Benlerin tehlikeli sayılabilmesi için bazı noktalar değerlendirilir. Açık tenli ve renkli gözlü insanlarda oluşan benler, kanama yapan ve boyutunda zaman içerisinde değişme görülen benler, 6 mm’den büyük ve sınırları düzensiz benler, rengi zaman içerisinde açılan benler, ailede cilt kanserine yol açmış benler tehlikeli olarak değerlendirilir.

Benlerin aldırılmasında oldukça basit bir operasyon uygulanır. İlk olarak ben etrafı uyuşturulur. Daha sonra lokal anestezi ile benden yerinden alınabilir. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürer ve çok az derecede acı verir. Operasyonun etrafından ben, dikiş atılarak kapatılır. 1 haftalık sürenin ardından benin dikişileri alınır ve krem ile tedavisi yapılır. Ben ameliyatlarından sonra iz kalma olasılığı çok düşüktür. Ben, ayrıca lazer ile de alınabilir. Lazer, yakma ve dondurma yöntemleri ile benin üzeri yakılır ve deriden atılır. Estetik amaçlı alınan benler plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Yorum Yapınız